هدفون NIA

800,000 ريال

دسته بندی : لوازم جانبی

online
online0
saeed ( آخرین پیشنهاد : 302000 ريال )
قیمت در بازار : 800000 ريال

افزایش قیمت حراج با هر پیشنهاد به مبلغ 2000ريال

شروع قیمت فروش ویژه: 300000 ريال

نرخ کسر اعتبار: 6 تیک
نام کاربری مبلغ پیشنهاد زمان پیشنهاد
saeed 302000 14:08 : 24 : 49 : 753